C som i Cissi och Cecilia

Vår egen Cecilia har det vackraste namnet som Skatan vet och som börjar på C … Åh Ceciiiilia …

Cissi

och C som i Carl fast då uttalas det förstås som Karl  … hmm … just det …

och som i Citron som är en vacker frukt … men sur  … och i Champagne … denna ädla dryck som Skatan just idag skulle behöva hinka in ordentligt av … (varför avslöjar hon inte)

Cecilia Hagen hade förstås Champagne med under sin bokstav C i sin bok. Den drycken tycker hon vi bör unna oss mer och mer av (helt rätt) men sen gled hon över på  Cynism som Cecilia tror att vi lätt förfaller åt som äldre och är något som Skatan skyr som pesten.

Bli INTE cynisk,  säger hon dagligen till sig själv.

Akta dig för det.

Ta en Cookie till!

Fåna dig inte nu … taaa en till vettja!

C som i Cissi … vår egen Cecilia

som är det vackraste namnet Skatan vet som börjar på C … Åh Ceciiiilia

Cissi

och C som i Carl fast då uttalas det förstås som Karl  … hmm … just det …

och som i Citron som är en vacker frukt … men sur  … och i Champagne … denna ädla dryck som Skatan just idag skulle behöva hinka in ordentligt av … (varför avslöjar hon inte)

Cecilia Hagen hade förstås Champagne med under sin bokstav C i sin bok. Den drycken tycker hon vi bör unna oss mer och mer av (helt rätt) men sen gled hon över på  Cynism som Cecilia tror att vi lätt förfaller åt som äldre och är något som Skatan skyr som pesten.

Bli INTE cynisk,  säger hon dagligen till sig själv.

Akta dig för det.

Ta en Cookie till!