Tänkvärt

stella_maris

Anita Grede: Stella Maris

Anita Grede ”facebookar” om Harry Martinsson:

På en lapp på väggen har jag skrivit av några ord från honom:

”När bilden sviktar, när språket blir fördärvat, när broarna inte längre kan sträckas mellan tillvarons varelser, levande eller döda – då är allt förlorat.

Att leva är konsten att göra entreèr, i ordets intensiva mening; att träda nära, att skapa närvaro.”

Skatan citerar alltså här i dubbel bemärkelse 🙂