Kulturisolationism

Den regering som passar en konstnär är …  ingen regering alls.”  (Oscar Wilde)

Minnesstenen över Oscar Wilde (Foto: Andy Hay)

…” För vem är journalist i en värld där alla har sin egen blogg? Vem är fotograf i en tid där alla publicerar sina egna bilder? Vem är musiker i ett samhälle där alla kan spela in och distribuera sin egen musik? Och vad innebär egentligen hela den här utvecklingen för hur vi bör utforma upphovsrätten?

Alla dessa väldigt komplicerade frågor skulle vi kunna ha en intressant politisk diskussion om. Det har vi inte.

…  Visst finns det skillnader mellan partiernas program. Men den stora l-i-k-h-e-t-e-n är att blocken är tämligen samstämmiga i synen på vad en kulturskapare är.

Fyra år efter den massiva fildelningsdebatten har vi alltså en klar vinnare. Frågan är vad vi förlorar.” (Anders Mildner i SvD 2010-07-14 )