M som i Medmänniska

och

M som i Medkänsla

images

och inte M som i Mot …

Ibland måste man förstås vara en Mot-människa … Mot det elaka (the Mean) och mot  Missunnsamhet och … allt fel och allt ont som vi gör varandra på denna jord.

Skatan har gjort många Misstag i livet … som de flesta av oss förstås … sårat och skadat utan att ha menat det … men alltid försökt att bekämpa den småaktiga missunnsamheten, Misstron mot andra och …  ständigt försökt sätta sig in i andra och känna med.

Det viktigaste vi kan lära våra barn är att bli en Medmänniska med Medkänsla … som ser  ”den andra”  och känner med.

Men ingen vill ha Medlidande.

Det ordet har fått en ”negativ” innebörd. Lite nedlåtande. Ömkande. Och ingen vill bli ömkad, få Medömkan.

Hur har det blivit så? Att ”lida med ”… medlida har vänts till sin Motsats i betydelse.*

Själv har Skatan fått för mycket av känslor i bagaget, kan inte värja sig … Hon går ständigt med en klump i halsen för att hon känner så starkt med någon/några, lider med. 

Men i det känner hon sig förstås oftast Maktlös.

Och då … då ber Skatan om Mirakel.

M som i Margith

Skatan kan förstås inte skriva om bokstaven M utan att ha med sin vän, sin allra som käraste vän Margith

Margith som stod som ett signum för Medkänslan  (tänk så många människor hon brydde sig om, hjälpte, tog hand om … privat och i Kvinnojouren … av riktig, genuin,  MEDKÄNSLA)

margith

Margith

Och så något som inte har med M att göra om man inte vänder upp och ner på det förstås.

W … 

Och det tar Skatan sig friheten att göra …

Varsågoda Willy DeVIlle:

* Medkänsla representerar ett fullständigt öppen tillstånd som består i en innerlig önskan att andra ska vara fria från lidande. Medkänsla är inte begränsad till någon speciell individ (vän, fiende eller främling), utan grundar sig i insikten att alla varelser lider och vill vara fria från lidande.

Medkänsla är att ”känna med” någon. Att fullständigt kunna identifiera oss med en annan varelse, att se ur deras perspektiv och att verkligen förstå dem. Det är ett sinnestillstånd som helt och håller baseras i kärlek och icke-separation. Medlidande är att ”tycka synd” om någon utan att identifiera sig med dom. Ett slags ovanifrån-perspektiv där vi trots allt känner oss förmer än den som lider.

Medlidande förklär sig som medkänsla. Men medlidande får oss inte att agera för att befria varelser från sitt lidande. Medkänsla är en av de fyra ”brahma viharas” eller ”gudomliga sinnestillstånden” i buddhismen tillsammans med kärlek, deltagande glädje och harmoni. Medkänsla uppstår när äkta kärlek möter en annan varelses lidande på ett sätt som är genuint och sant.