Igår var Skatan och träffade Borg … Anders Borg

Nja … träffade och träffade …

Anders Borg  och stadsministern träffade Nyköpingsborna på Stora torget i dessa valmötestider  … dels för att locka oss att rösta på Moderaterna dels för att också tala om Allliansens fortsatta politik som man vill föra om man också efter den 19 september får företroendet att leda landet … ämnen, som ju delvis gick in i vartannat.

De kom som en vind i sin moderatblå buss … trängde sig väg genom en ganska så stor folkmassa ändå (omringade av svartklädda livvakter förstås) och talade sammanlagt en kvart. En tid som de broderligt delade på. De talade om sina hjärtefrågor förstås:

Ordning i ekonomin, skattesänkning,
fortsatt strikt arbetslinje och skolfrågor står
högst på Moderaternas lista.
Dessutom gjordes ett nytt utspel på onsda-
{ gen som innebär att 3 miljarder kronor
satsas på coaching för att få ut unga
i jobb (sn 2010-08-19)

Ekonomin och jobbfrågorna, jobbfrågorna och ekonomin …

Förstås …

Mannen fick sig en pratstund med sin barndomsvän talmannen Per Westerberg, moderat tillika Nyköpingsbo. De hade klistrat affischer tillsammans i valrörelser för länge länge sen. Skatans svärfar var en aktad politiker för högern på sin tid och en välkänd Nyköpingsprofil, medan Skatans familj kommer från en ”liberalare” del av Sverige, nämligen från västkusten  och Göteborg där liberalerna alltid haft ett starkare fäste …  och från en inte lika politisk familj som Mannens. Om sanningen skall fram pratade vi aldrig politik hemma och när Skatan senare frågade vad hennes pappa hade röstat på blev svaret … ja lite olika … ibland si, ibland så … fast aldrig på socialdemokraterna …  Skatan minns att han skrev till Adelsohn när denne ställde till det där jippot i amerikansk stil på Cirkus tror jag det var, i Stockholm, i en valrörelse. Då sa pappa upp ”bekantskapen” med Moderaterna.

Sen dess är han inte medlem i något parti.

Inte Skatan heller … men av andra orsaker.

Skatan passade på att tränga sig fram till Anders Borg under tiden för att ställa en fråga om kulturen …

Det tog sin tid … men hon var envis och till slut ställde hon sin fråga … öga mot öga …

– Blir det några pengar över till Kulturen … eller ? Jag läste idag att ni dragit in eller funderar på att dra in bokhandelsstödet och det blir ju förödande för små bokhandlare och vi får bara ”jättarna” kvar med en kanske ensidig satsning på ”bestsellers” och de smala böckerna försvinner och så många expediter som inte ”kan sin sak” … bla bla bla …

Den som drömmer om särskilda stöd för utsatta boklådor har inget att hämta hos kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Men en litteraturutredning kan bli verklighet om den sittande regeringen vinner valet. (SvD 2010-08-19)

Vad svarade han då, finansministern …

– Bla bla bla bla … vi kommer med en gemensam redogörelse med de övriga i Alliansen bla bla bla .,.. där får du veta mera … men .,.. jobben bla bla bla …

– Fattar ni då inte hur viktig kulturen är … i alla tider … både i låg- som högkonjunkturer?

– Jo visst. Kulturen är viktig och vi kommer att satsa och bla bla bla ..

Inte gick Skatan klokare från det korta samtalet än innan hon frågade inte …

Fotot skulle ha kunnat vara taget av Skatan om hon inte glömt kameran hemma. Nu har Crsan tagit det och Skatan fått det från Flickr.com