Ommöblering

Igen?

Man är väl inte en orolig skata för inte 🙂

Skatan tyckte kanske … på slutet … att temat hon valt, ”facet”, kanske var lite för sobert … och värdigt för att visa hur Skatan ääär.

Men hon skall verkligen inte säja för mycket …

Snart har hon möblerat om igen

… och visar upp sig  som den vääärdiga, sobra.

Om jag känner henne rätt.

Den hon vill vara, men inte är …