En soldat från den första kejsaren av Kinas grav

Qin Shihuangdis (221-210 f.Kr.) hetta kejsaren*  och han begravdes för över 2000 år sedan tillsammans med tusentals terrakottasoldater för att ända in i döden och efter den manifestera sin makt  och rikedom och herravälde … och vinna evigt liv.

Och det kan man ju säga att han vunnit på sätt och vis … evigt liv.

Graven upptäcktes 1974 och nu är en del av de där terrakottasoldaterna att skåda i källaren på Östasiatiska museet i Stockholm. Fler är på väg …

Alla har individuella ansiktsdrag, de är massproducerade i formar och delvis uppbyggda för hand. Soldaterna var en gång, liksom de grekiska skulpturerna, målade i starka färger. Färg som har flagnat bort när figurerna utsatts för ljus och luft vid utgrävningen.
Soldaterna var iförda rustning, beväpnade med riktiga vapen och uppställda i stridsordning. Det var en kampberedd armé som skulle skydda den döde kejsaren.
” (Citerat från Östasiatiska Museets hemsida)

Fast Skatan behöver inte åka till Stockholm genast för att se en soldat från den tusenhövdade armén. Hon behöver bara kila in till Johannes Maos affär och ta sig en titt på en av dem. Snart kommer en till … och kanske en till …

… fast det är ju kopior förstås … men fullstora och i terrakotta.

Man kan inte annat än säga när man står framför den här soldaten att ett vingslag av evigheten snuddar vid ens kind …

Alldeles fantastiskt helt enkelt.

Och nog skall Skatan ta sig till Östasiatiska museet när det har lugnat ner sig lite och ta en titt där också. Det blir nog en överväldigande upplevelse att få se dessa soldater i massor, alla med sina individuella ansiktsdrag och kroppar …

Utställningen pågår ända fram till den 16 januari, alla dagar mellan klockan 10-20 och med insläpp varje timme.

* Qin Shihuangdi, den Förste Kejsaren av Qin, regerade
221-210 f.Kr. och var den som enade sex stora kinesiska
stater till en enda stat. Han införde gemensamma lagar
för riket och standardiserade mått, vikter och mynt. Han
reviderade skriftspråket vilket innebar att man fick en
gemensam skrift i hela riket. Han var också den som
sammanfogade och förstärkte äldre försvarsverk mot
rikets gränser i norr och väster till den Kinesiska muren. (
Citat från Östasiatiska museets hemsida)