”Att vara här i ditt liv handlar inte om att livet är perfekt.

Det handlar om att du har valt att se förbi det som inte är det. ”(från Peace & Love kalendern 2010)

Åsa som skriver sina Osorterade tankar från  villaförorten skriver om hur vi alla faktiskt väljer hur vi reagerar, våra känslor och tankar.

Det är Ett aktivt val att vara positiv

Hur vi förhåller oss.

Momo Jord skriver hela tiden i sin blogg om hur vi väljer, att det är vi själva som väljer perspektiv, och påminner oss om att minnas det viktiga … och inte bara rusa blint fram i livet … eller flaxa, kraxa … flaxa utan minnas vad som är viktigt och våga ”lyssna på tomheten” …

Skatan måste sätta sig tillrätta då och då  (… hon är inte  ”naturligt” esoterisk  även om hon grubblar mycket över livets gåtor …)  och tänka över sitt liv, sin inställning … sig själv … och inte bara ”huvudlöst” flaxa vidare …

Tandgnisslur, som har blivit pånyttfödd som Krysolit,   skriver om människans försvar och vad som hindrar henne att vara just det … en riktig människa i sitt inlägg  (bland annat måste Skatan tillägga) ”Livet rullar på”

Oj, vad mycket tankar som tål att tänkas på, som väcker känslor och som ger insikter och djupare förståelse för en själv … och andra.

Så mycket tankar!

Vi ser inte världen som den är. Vi ser världen som vi är” (också från Peace & Love-kalendern 2010)

… och det låter ju trösterikt.

För oss själva kan vi ju alltid ändra … eller?