Elaine Sturtevant 1930 – 2014

Screen-shot-2012-04-12-at-10.46.30-AM

Skatan läste … när hon började plöja igenom massa tidningar (SvD) vid sin hemkomst från Italien …  att Sturtevant var död.

Elaine Sturtevant is an American artist who produces only copies of other artists’ work. She masters the technique of her artists of choice and reproduces their work. The artists that she chooses are generally iconic of their respective time periods. (The Collector Tribune)

… och Skatan läste alltså om Sturtevant i SvD och citerar vidare:

”Aaargh! Säg inte original”, fräste Sturtevant – som enbart använde efternamnet i sitt konstnärskap – under intervjun. ”Kreativitet är en myt och originalitet är en romantisk idé.”

– – –

Syftet var att få publiken att tänka till kring centrala konstbegrepp som autenticitet och originalitet.

(Clemens Poellinger i SvD)

Redan som barn fick man lära sig att inte ”härmas”. Det var fult, sååå fult att göra det.  Men ”ingenting är nytt under solen” och genom att härmas lär man sig tekniker och får inspiration till att utveckla något eget. Skatan tror att de flesta någon gång i början innan man hittar ”sin” egen stil söker … och just det … härmas.

Som 82-åring var hon fullt uppkopplad till vår samtid: ”Vår digitala värld kan inte längre fungera som en behållare för upphovsrätt. Copyrighten har sluppit lös, så är det bara. Att bråka om det är en överflödig övning”, slog hon fast.

Sturtevant var en sann  ”pirat” utan att veta om det 🙂