Urfågeln …

var inte en fågel

Och osökt kom frågan  till Skatan att tänka på  ..

Vad är Skatan? …

Kan hon verkligen  klassas som skata?

– Var gränsen går är oklart. Naturen är komplicerad. Allt det vi trodde var typiskt för fåglarna fanns hos dinosaurierna, säger Per Ericson.

Allt det Skatan ”trodde var typiskt för”  skatorna finns ju hos henne… utom det där tjuvaktiga förstås …

… och så fjädrarna som hon saknar … hmmm …

Men hon har ju ”en fjäder i hatten” … i alla fall.

Så hon har bestämt sig.

Skatan ääär en skata  i  människohamn  …

Så det så.