Vindkraftverkens vara eller ickevara

vindkraftsverk

Rapport i TV granskar Vattenfall och har upptäckt att man istället för att bygga fler vindkraftverk kommer bygga färre.

Det finns för mycket energi … man måste dra ner … man måste vara konkurrenskraftig.

Samtidigt protesterar de s k ”gräsrötterna” vilt. De vill inte ha de här brummande, vinande ståljättarna i sin närhet.

Skatan slog upp gårdagens sn (Södermlands Nyheter) och debattsidan och möttes av detta (Skatan citerar valda delar:

Sörmlandsturistmagnet förstörs av vindkraftverken

Sörmlandsleden firades nyligen på sin 40-åriga födelsedag, med festligheter, landshövdingar och tal, vid Ånhammars säteri mitt i Sörmland. Det var nämligen Ånhammars dåvarande ägare, Anders von Stockenström, som 1971-72 tog initiativet att upp- låta mark för den sträcka som blev förebild för resten av den i dag 100 mil långa leden.

Tyvärr är Sörmlandsleden i dag så väl känd att den tas för given. Alla hyllar 40-åringen. Samtidigt planeras en vind- kraftpark som skulle tillintet- göra den äldsta delen av leden. Den planerade anläggningen, med 7 verk sydväst och 11 verk nordost om Ånhammar, skulle inte bara ligga nära leden utan till och med omge den. Allt i delvis orörd natur.

För vem vill vandra mellan 200 meter höga metalljättar på asfalterat vägnät, över sprängd klippmark eller genom risiga kalhyggen? Vem kan höra de fåglar som ev entuellt finns kvar över vindkraftverkens rockkonsertdecibel?

Län och kommuner fram- håller Sörmlandsleden som naturtillgång och inkomst- källa. ”Vandringsled magnet för utländska turister” var hel- sidesrubrik i SN den 27 juli.

EU ger miljoner till ett projekt som ska sätta sprutt på naturupplevelserna …

Alla hyllar den 40-årsjubilerande Sörmlandsleden, skriver Anne-Charlotte Harvey, och menar aen vindkraftspark skulle ”tillintetgöra den äldsta delen av leden”.

Utländska turister kommer hit just för att det är så här öppet och orört.18 svischande vindkraft- verk vore inte bra, konstateras lokalt. Skydda Sörmlands- leden!

Jag talar inte för bevarandet av någon gammal förlegad institution.

Jag talar om respekt för arvet efter en ovanligt framsynt man, ett arv som vi bör förvalta för framtida generationer.

Anne-Charlotte Harvey 

Ett svårlöst dilemma … onekligen … som Skatan inte satt sig in i ordentligt. Rent spontant tycker hon det är absurt att förstöra naturen med dessa vinande, brummande monster i den delvis orörda naturen. Som … enligt Vattenfall …  inte ens behövs för att det finns ett överflöd av energi just nu.
Hitta på nå´t nytt!