Om Lars Lerins skimrande värld

fick  Skatan läsa  idag när hon slog upp  SvD och Kulturen (Måleri, Lars Lerins senare verk, Sandgrund Karlstad)

Hennes absoluta favoritmålare … som har varit sååå i fokus hela 2012: … sommarpratare, Sara Brooks dokumentär: För dig naken och i soffan på TV …

OCH …  som om inte det skulle vara nog …. kommer han också att vinterprata den 30 december.

SvD : Lars Lerin
SvD : Lars Lerin

Varje gång som Skatan ser en målning av Lars Lerin och varje gång hon läser om honom spritter det i hennes målarhand och i målarsinnet.

Nu … NU skulle hon vilja sätta igång genast.

1700-talsmålaren Chardin lär ha sagt att hans enda metod var att ”lägga på färg tills det liknar”. Detta skulle kunna vara en princip för allt realistiskt måleri.

Som Skatan drömmer om det och har gjort en tid nu  … att stå framför duken och  ”lägga på färg tills det liknar”.

”Likna” – ja, men likna vad då? En svensk klassiker som Åke Göransson lade på färg tills bilden liknade precis det han hade sett. Men det som han såg liknade inte det som de flesta andra såg. Bilden blev oigenkännlig, men med tiden lärde sig andra se som han.

Akvarellmästaren Lars Lerin har nämnt just Åke Göransson som en av sina husgudar. Detta kan verka förvånande om man nöjer sig med den gängse föreställningen om Lerin som en virtuos illustratör av egna, populära reseböcker. Men detta är bara en sida av honom. Lerins bilder är bäst i fullt format, på stora och generösa väggar, som på hans eget museum i Karlstad. Ju längre man då tittar på dem, desto mindre realism hittar man. (Skatans understrykning)

/…/

Du kan sjunka in i bildernas rymd samtidigt som bildrummets motstridiga lager spjärnar mot varandra. På så sätt är du hela tiden medveten om att du ser en inre bild mer än en yttre. Ibland ser du också en verbaliserad tankeström, när sjok av halvt oläslig skrift drar förbi. Genom de flerskiktade rummen blir spelet mellan utanför och innanför ett bärande tema i Lerins måleri.

Urvalet på Sandgrund förtydligar detta. Där finns också exempel på nyare bilder där tilltalet är mer direkt, ofta med koppling till film. Se till exempel den där ett ufo skymtar på natthimlen ovanför ett torg i fågelperspektiv.

Avunden vill gärna hitta effektsökeri och spekulation hos en målare som Lerin, men här letar den förgäves.

Fast Skatan (Uppskjutaren)  är  ju  mitt i en flytt … alla hennes målargrejer är på Femöre … så då skjuter hon det förstås på framtiden.

Igen.

Som ni förstår är Skatan och Mannen och StinaFina åter i Nyköping och mitt i … mitt i … röran.

Vardagsrumsröra II