Skatans tankar på blankvers

Hon är en skata,hon , som kraxar som hon vill och vill här prova nytt och svårt. Ett versmått,  blankvers,   anorna  förpliktar. Shakespeare och andra stora diktat har fem jamber,  fem i rad och så en slutkläm kan Skatan ha … helst obetonad, blank I blankvers är  det så, Nu vill hon prova att skriva… Fortsätt läsa Skatans tankar på blankvers