Skatans tankar på blankvers

Hon är en skata,hon , som kraxar som

hon vill och vill här prova nytt och svårt.

Ett versmått,  blankvers,   anorna  förpliktar.

Shakespeare och andra stordiktat har

fem jamber,  fem i rad och en slutkläm

kan Skatan ha … helst obetonad, blank

I blankvers är  det så, Nu vill hon prova

att skriva . Och vad gör man i bloggen

om inte provar,  prövar sig fram? Som hon.

Men haltar gör helt klart blankversens rader här

Vad trodde hon?  En riktig blankvers kraxas

snos ej ihopkafferasten, nej

Fast i en blogg vad gör väl det … ett svammel

En blogg som skrivs av Skatan Tjatan.