Facebook har trasslat till det för Skatan

Dagsaktuella tankar och funderingar delar Skatan inte längre så ofta med sig här i bloggen. Den står i stå … Energin har försvunnit och hon känner ”Skatans tankar”  mer och mer som en plats som pockar på hennes uppmärksamhet och ständigt ökar på hennes dåliga samvete över försummelsen. Det är så enkelt att slänga in… Fortsätt läsa Facebook har trasslat till det för Skatan

Skatans tankar på blankvers

Hon är en skata,hon , som kraxar som hon vill och vill här prova nytt och svårt. Ett versmått,  blankvers,   anorna  förpliktar. Shakespeare och andra stora diktat har fem jamber,  fem i rad och så en slutkläm kan Skatan ha … helst obetonad, blank I blankvers är  det så, Nu vill hon prova att skriva… Fortsätt läsa Skatans tankar på blankvers