Antje Jackelén och Jesus … forts …

Skatan har gått ur Svenska kyrkan och är ändå oerhört intresserad av debatterna och tankarna kring tro och vetande, religion och filosofi och i detta sammanhang vad Svenska kyrkan står för.

treenigheten

Hon har liksom inte ”i anden” lämnat Svenska kyrkan och hade kunnat tänka sig att stanna kvar och ”relatera” sina tankar och tvivel mot vad som predikades där av präster som stod för något … trodde … , ja som åtminstone stod för det allra grundläggande: att Jesus var/är Kristus, Guds son. Nu har kyrkan utvecklats att bli så ”politisk” och ”relativ” de senaste åren att det för en sökare inte finns en plattform att förhålla sig till.

Kyrkan har blivit lika vankelmodig som Skatan själv .

Har Svenska kyrkan hamnat bortom att vara en kyrka där den kristna tron förkunnas och predikas och blivit en filosofisk förening med en urvattnad, relativiserad kristen tro som kärna  … för att hårdra det hela.

”Jackelén bör förklara sig om jungfrufödsel”, tycker doktorn i religionsfilosofi Martin Lembke i SvD Opinion

Och tänk … det tycker Skatan också.

Allt ääär inte relativt här i världen även om Skatan själv många gånger kan se saker och ting från många sidor och relativisera.

– Å ena sidan … si … men … om jag tänker efter kan det å andra sidan vara så … hm …

Skatan tror inte heller på att urvattna sin egen tro för att kunna närma sig andra trosformer, som islam, judendomen och buddismen (den sistnämnda mer en filosofi än en religion ). Att det finns likheter mellan religionerna gör det ännu viktigare för trons företrädare att tro på sin ”egen” tro … så att säga….

Likheterna gör att  man kan känna släktskap och  närma sig och förstå varandras religioner bättre.

Men att en ärkebiskop, den högste inom Svenska kyrkan förnekar grundläggande värden, tron på treenigheten, och i princip jämställer Jesus med Muhammed eller för den delen  Siddhartha Gautama, känd som Buddha (den uppvaknade) indikerar att en speciell tro inte är relevant längre … att det finns visa män/kvinnor som kan vägleda oss i allmängiltiga,  moraliska frågor som är lika i alla religioner: älska din nästa såsom dig själv, vänd den andra kinden till, du skall icke dräpa etc etc …

Menar alltså Jackelén, den blivande topprepresentanten för Sveriges luthersk-kristna tro, att Jesus från Nasaret i objektiv mening är Gud och därmed värd tillbedjan? Jag känner mig återigen nödgad att efterlysa ett förtydligande i denna så centrala fråga. Om hon till äventyrs inte tror på, eller rent av förnekar, jungfrufödelsens biologiska fakticitet, blir jag nedstämd men inte alldeles desillusionerad. Om hon däremot svävar på målet vad gäller Jesu unika person, vilket man fruktar kan vara fallet eftersom hon så tydligt har velat distansera sig från en rent biologisk förståelse av jungfrufödelsen, är det fara värt att hennes kristna bekännelse, hur välvillig den än är, egentligen bara är ett språkspel för galleriet. (Martin Lembke)

Då kan alla  religioner kan avskaffas … i Jesu Kristi namn … Amen.

snusmumriken1