Antje Jackelén och Jesus … forts …

Skatan har gått ur Svenska kyrkan och är ändå oerhört intresserad av debatterna och tankarna kring tro och vetande, religion och filosofi och i detta sammanhang vad Svenska kyrkan står för. Hon har liksom inte ”i anden” lämnat Svenska kyrkan och hade kunnat tänka sig att stanna kvar och ”relatera” sina tankar och tvivel mot… Fortsätt läsa Antje Jackelén och Jesus … forts …