Antje Jackelén och Jesus … forts …

Skatan har gått ur Svenska kyrkan och är ändå oerhört intresserad av debatterna och tankarna kring tro och vetande, religion och filosofi och i detta sammanhang vad Svenska kyrkan står för.

treenigheten

Hon har liksom inte ”i anden” lämnat Svenska kyrkan och hade kunnat tänka sig att stanna kvar och ”relatera” sina tankar och tvivel mot vad som predikades där av präster som stod för något … trodde … , ja som åtminstone stod för det allra grundläggande: att Jesus var/är Kristus, Guds son. Nu har kyrkan utvecklats att bli så ”politisk” och ”relativ” de senaste åren att det för en sökare inte finns en plattform att förhålla sig till.

Kyrkan har blivit lika vankelmodig som Skatan själv .

Har Svenska kyrkan hamnat bortom att vara en kyrka där den kristna tron förkunnas och predikas och blivit en filosofisk förening med en urvattnad, relativiserad kristen tro som kärna  … för att hårdra det hela.

”Jackelén bör förklara sig om jungfrufödsel”, tycker doktorn i religionsfilosofi Martin Lembke i SvD Opinion

Och tänk … det tycker Skatan också.

Allt ääär inte relativt här i världen även om Skatan själv många gånger kan se saker och ting från många sidor och relativisera.

– Å ena sidan … si … men … om jag tänker efter kan det å andra sidan vara så … hm …

Skatan tror inte heller på att urvattna sin egen tro för att kunna närma sig andra trosformer, som islam, judendomen och buddismen (den sistnämnda mer en filosofi än en religion ). Att det finns likheter mellan religionerna gör det ännu viktigare för trons företrädare att tro på sin ”egen” tro … så att säga….

Likheterna gör att  man kan känna släktskap och  närma sig och förstå varandras religioner bättre.

Men att en ärkebiskop, den högste inom Svenska kyrkan förnekar grundläggande värden, tron på treenigheten, och i princip jämställer Jesus med Muhammed eller för den delen  Siddhartha Gautama, känd som Buddha (den uppvaknade) indikerar att en speciell tro inte är relevant längre … att det finns visa män/kvinnor som kan vägleda oss i allmängiltiga,  moraliska frågor som är lika i alla religioner: älska din nästa såsom dig själv, vänd den andra kinden till, du skall icke dräpa etc etc …

Menar alltså Jackelén, den blivande topprepresentanten för Sveriges luthersk-kristna tro, att Jesus från Nasaret i objektiv mening är Gud och därmed värd tillbedjan? Jag känner mig återigen nödgad att efterlysa ett förtydligande i denna så centrala fråga. Om hon till äventyrs inte tror på, eller rent av förnekar, jungfrufödelsens biologiska fakticitet, blir jag nedstämd men inte alldeles desillusionerad. Om hon däremot svävar på målet vad gäller Jesu unika person, vilket man fruktar kan vara fallet eftersom hon så tydligt har velat distansera sig från en rent biologisk förståelse av jungfrufödelsen, är det fara värt att hennes kristna bekännelse, hur välvillig den än är, egentligen bara är ett språkspel för galleriet. (Martin Lembke)

Då kan alla  religioner kan avskaffas … i Jesu Kristi namn … Amen.

snusmumriken1

Och Sveriges nästa ärkebiskop blev …. blev … blev

… en KVINNA

Antje Jackelén

och det blev ett historiskt val: Antje Jackelén blev den första KVINNLIGA ärkebiskopen.

Antje Jackelén

Den 14 juni 2014 ersätter hon ärkebiskop Anders Wejryd.

… och hela det sekulariserade Sverige jublar.

Skatan gratulerar.

Naturligtvis.

Hennes val att gå ur Svenska kyrkan känns tryggare och säkrare än på länge. För hon har verkligen tvivlat, tvekat. Inte tu tal om det. Skatan tror ju  på ”något”, ”någon”, en högre makt men kunde inte riktigt känna sig som kristen och när hon så märkte att kyrkan blivit mer och mer politiserad … det märktes tydligt i senaste kyrkovalet: ”Jesus var sosse”  …  tvekade hon inte längre.

Och igår ”facebookade ” Skatan om sin ståndpunkt.

En bloggvän sen flera år tillbaka,  Mymlan (Sofia Mirjamsdotter på FB), hade delat en länk om valet av ärkebiskop och Skatan (VaVa) gick in i diskussionen i kommentarsfältet:

Om inte ”toppen” tror på Jesus som Kristus … vem i hela världen kan man lita på …

Kommentarsslingan med Jenny Nordén gick som följer förutom ovan:

… men jag har gått ur Svenska Kyrkan av den anledningen Maria Ludvigsson framför i en inte alls speciellt ”raljant” ton. Hon skriver helt enkelt som det är … nämligen: Ett trossamfund som vänder trossatserna ryggen tappar snart sig själv. Utan en stark självkänsla och tydlig kärna måste den förhålla sig till omvärldens dagspolitiska villkor. Då är relativism, att allt kan besvaras med ett ”det beror på”, den naturliga följden.

När biskoparna inte vet svar på frågan om vem Jesus var står SSU beredvilligt och väntar på kyrktrappan med svaret: ”Jesus var sosse”. Och kyrkan blir ett politiskt ungdomsförbund svar skyldig. (Skatan)

Eller så ville hon inte bygga på fler motsättningar från de som använder kyrkan som ett sätt att sprida hat mot muslimer. (Jenny)

Så kan det vara Jenny … men en ganska skral förklaring. Antingen tror man på Jesus som Guds son eller inte. Muslimerna tror på  Muhammed som en profet (och också att Jesus var profet och inget annat). Hon kan ha en religionsdialog utan att förneka vad det är att vara kristen. (Skatan)

Tycker nog att du drar långtgående växlar på hennes brist på svar. (Jenny)

OK … jag har bara hört det berättas att hon ”relativiserade” Jesus ”status” men hörde inte hennes ordagranna svar. Jag är hur som helst inte med i Svenska kyrkan längre p g a dess uppbyggnad i Sverige med politiska partier i kyrkovalet t ex. Jag har en tro men den behöver ingen kyrka … (Skatan)

Där gör du såklart som du vill med. Tror tyvärr att det råder stor okunskap kring vad kyrkan faktiskt erbjuder samhället dagligdags både i Sverige och utomlands. (Jenny)

Nej jag vet vad kyrkan har gjort … gott och ont … genom tiderna. Att de har ett omfattande socialt arbete, jourhavande präster etc etc, värnar om vårt kulturarv i form av kyrkorum = kyrkor vet jag förstås. Jag kan bidra med att skänka pengar (vilket jag gör) till andra ”föreningar” som också gör storverk och hjälper människor både utomlands och härhemma, såsom Läkare utan gränser, SOS Barnbyar, Röda Korset, och katastrofhjälp … Ett exempel när kyrkan idag gör ”ont” är kalhyggena de lämnar efter sig i Jämtland t ex … jag har sett det med egna ögon … när man kan avverka skog på ett mera för naturen skonsamt sätt. Nåväl … Var och en blir salig på sin fason … (Skatan) *

Om det känns bra för dig kan jag bara hoppas att du är nöjd med beslutet. (Jenny)

* här vill Skatan tillägga att hon också kan skänka pengar till Svenska kyrkan som hon vet gör mycket gott för socialt utsatta och utomlands och för ungdomar etc men det har inte med TRON att göra, tycker Skatan

Debatten om vad som händer i Svenska kyrkan lär inte tystna .  Kritiker, engagerade kritiker som Göran Skytte och ledarskribenten i SvD, Maria Ludvigsson m fl lär inte få stå oemotsagda.

Inte heller Lundaprofessorn Eva Hambergs uttalanden som säger:

 ”Svenska kyrkan har ingen framtid”

Svenska kyrkan har ingen framtid. Allt fler sant kristna kommer att lämna kyrkan för att deras samveten kräver det, tror Lundaprofessorn Eva Hamberg som startade striden kring ärkebiskopsvalet.
VÄSTERÅS
Enligt Eva Hamberg har Svenska kyrkan lämnat sitt kristna fundament.
– Jesu roll som kyrkan herre. Andra trosartikeln. Tror man inte på den så är det ingen kristen kyrka. Kristendomen säger att Jesus är Gud själv, det är det centrala. Om man tonar ner det och är luddig om det, då förlorar kyrkan sitt berättigande. Då är det inte längre en kristen kyrka. (Sydsvenskan)

Det finns troligtvis många många fler tillskyndare med liberala åsikter eftersom vi  lever i världens mest sekulariserade samhälle. T ex  Helle Klein  och förre biskopen i Stockholm Caroline Krook.

Sverige har fått en KVINNA på den kyrkliga tronen och med henne en liberal tales”man” som väckte frågan vem Jesus är i den svenska kyrkan:  Guds son eller en med Muhammed likvärdig profet.

Det är … och har varit … den stora frågan i alla tider.

Men Kyrkan har tidigare haft det entydiga svaret: Jesus var/är Guds son