I Bodil Malmstens fotspår …

Det är inte första gången som Skatan går i Bodel Malmstens fotspår …

Har Skatan en guru så har hon …

Just nu har hon beställt en bok som Bodil Malmsten rekommenderat både nu och tidigare … som både Bodil själv och Nick Hornby läst:

Nick Hornby har läst How to Live: Or A Life of Montaigne in One Question and Twenty Attempts at an Answer och prisar han Sarah Bakewells Montaigne sida upp och sida ner:
How to Live is a superb book, original, engaging, thorough, ambitious, and wise…” (Bodil Malmsten)

Michel de Montaigne ( 1533 – 1592 ),   en mycket uppskattad favorit hos Bodil … har också brunnar av visdom och klokskap att citera … t ex …

If there is such a thing as a good marriage, it is because it resembles friendship rather than love.

I quote others only in order the better to express myself.
Michel de Montaigne