Ett riktigt god fortsättning 2013

önskar Skatan nu när vi klivit över i ännu ett nytt år för att följa med i detta  stora brusande flöde som är livet.

Detta flöde som är tiden … och som är vi.

Allt flyter … säger gamla filosofer och en del framtidsforskare och

Vill jag hjälpa mitt flöde ska jag se allt som ett lärande.
Så om jag inte strävar efter att bevara sanningar är jag istället med och förändrar världen.
Varje dag är en förändring.
Den kan vara en liten för någon och en stor för en annan.
Men den betyder alltid något och det är alltid en förändring. (Cina Ungh)

Så här vill Skatan se livet och så här har hon nog sett livet fast inte satt ord på det och istället för att se sin egen känsla av att vara föränderlig … ett flöde …  som naturligt utvecklande och något att ta ”fasta” på  … så har hon sett sig som en ”vindflöjel”, en flaxande fågel som inte ens på gamla da´r har kunnat ”bestämma sig” och ha sin riktning och inställning klar.

En svartvit skata / springer envist i sick-sack / tvärs över fälten. (Tomas Tranströmer, Den stora gåtan, 2004)

 

Men så dök Cina Ungh upp här hos Skatan och ville följa hennes nedkraxade tankar  och Skatan flaxade förstås genast till Cina  och  där blev hon påmind och  allt stod i ett förklarat skimmer.

Igen.

N A T U R L I G T V I S  är det så … och det är det som är så fantastiskt.

Ingenting är statiskt.

Skatan visste det men hade bara glömt …

Allt flyter.

Panta rei.

Panta rei