Det judiska

har intresserat och fascinerat  Skatan länge. Intresset blev aktualiserat igen i och med att  antisemitismen tycks ha ökat i samhället, att det helt enkelt verkar ha blivit OK att vara antisemitisk p g a  Mellanösternkonflikten   ... att "man" glömt så mycket om Europas historia  och vad som hände för inte så länge sedan och … Fortsätt läsa Det judiska