Det judiska

har intresserat och fascinerat  Skatan länge.

davidstjärnan

Intresset blev aktualiserat igen i och med att  antisemitismen tycks ha ökat i samhället, att det helt enkelt verkar ha blivit OK att vara antisemitisk p g a  Mellanösternkonflikten   … att ”man” glömt så mycket om Europas historia  och vad som hände för inte så länge sedan och inte så långt bort och  att ”man” också börjat likställa judar med israeler och alla israeler får stå till svars för Israels förda politik.

Ni som regelbundet besöker Skatan här på bloggen  vet att hon har lätt att identifiera sig med judarna efter den traumatiska händelsen som hon utsattes för i 12-, 13-årsålder. Och det är inte bara en gång som ”folk” har tagit henne för judinna  efter den händelsen heller. Skatan har nästan varit ledsen att behöva säga att hon inte är det.

Det handlar troligen om en tillhörighetslängtan  och en djupt känd solidaritet som väcktes då, den där dagen i Eskilstuna för så länge sedan.

Egentligen ska man väl inte behöva känna sig som något speciellt bara p g a sin religion eller härkomst vilket  Cordelia Edvardson skrev och påminde oss om. Vi är alla människor vare sig vi är judar eller kristna eller muhammedaner eller ateister …

Vår uppgift är att vara människor

Foer-att-livet-ska-bli-naagot-mera-uthaerdligt-boer-man-tro-paa-under

Tidigt i somras läste först Skatan Cordelia Edvardsons postumt utgivna bok För att livet ska bli något mer uthärdligt bör man tro på under.

Cordelia Edvardson bodde under en lång period av år i Israel och skrev för Svenska Dagbladet i Jerusalem. Skatan citerar ett stycke ur För att livet …

– Det här vansinnet kan inte få fortsätta, förklarade palestinierna. Det har redan krävt allt för många offer, både bland oss och bland er. Låt oss bilda en gemensam fredsorganisation som protesterar mot ockupationen och dess förtryck. Israelerna var entusiastiska, och den första palestinsk-israeliska fredsorganisationen bildades.  (sid 19)

Cordelia Edvardson tog sin uppgift att vara människa på allvar.

Nog finns ”det andra Israel”, som man ibland hör talas om. (sid 20)

Rose Lagercrantz

Senare i sommar har Skatan läst Om man ännu finns, En familjekrönika, av Rose Lagercrantz som också handlar om det judiska arvet, och framförallt  om tystnaden från de ”överlevande” och hennes behov av att få veta vad hennes släktingar varit med om .

På baksidan av boken står det följande:

Detta är en berättelse om dem jag kommer ifrån, en skara människor så olika att jag knappt begriper vad de hade med varandra att göra. Det enda gemensamma var att de hade överlevt Förintelsen. Och att de alla stod i förbindelse med mig, ett av de få barnen som föddes i familjen efter kriget. 

I boken betecknar hon den skrivandes högsta uppgift som att fylla de svarta hålen av glömska som ständigt uppstår, en uppgift hon i ”Om man ännu finns” genomför både kärleksfullt och vackert. (Paulina Helgesson)

Rose Lagercrantzs behov att få veta vad hennes föräldrar, släktingar och familj varit med om för att få ett perspektiv på sig själv, lära känna sina s k rötter och förstå  … är en drift som vi  nog bär på lite till mans. Skatan som adopterad känner igen sig i behovet … vem är jag och vem skulle jag varit om … OM … Arvets betydelse och miljöns, det uttalade och det dolda i familjen.

Rose Lagercrantzs bok är ytterligare en bok som Skatan varmt kan rekommendera.

Stefan Zweig

Och så i dagens SvD skrev Per I Gedin om Stefan Zweig och hans bok Världen av igår som Skatan läst flera flera gånger med början i tidig tonår.

En fantastisk bok som tål alla de här omläsningarna för man läser den på olika sätt beroende på vunna erfarenheter.

Skatan läste den nog också i begynnelsen ”som en hyllning till bohemlivet”  precis som Per Gedin och dröjde lite längre  vid läsningen om ”livsnjutningens och konstnärslivet i Paris   ” som är en period under 1900-talet som Skatan älskar men  ”Trygghetens värld” i det gamla Wien vid sekelskiftet (en annan av Skatans älsklingsperioder) fascinerade förstås också liksom ”Fredens dödskamp” vid andra världskrigets utbrott då allt förändrades med Hitler och nazisterna. Från och med 1933 förbjöds juden Stefan Zweigs böcker och hans liv blev nu en ständig nedgång. Han flydde så småningom till England, där han tidigare varit en firad författare.

Det är inte överraskande att Stefan Zweig förlorade lusten att leva. Det var inte bara språket som gått förlorat, hela den atmosfär som utgjorde hans livsluft var borta. ”Världen av i går” hjälper oss att förstå vilken mänsklig och kulturell katastrof nazismen och dess medlöpare åstadkom. Under de drygt tio år de och deras medhjälpare varit vid makten hade de utplånat en hel kultur, som senare generationer inte kunde bygga vidare på. (Per I Gedin)

Har du inte läst Världen av igår av Stefan Zweig har du en bok att försöka låna eller köpa (förlaget Ersatz har gett ut den igen). Samtidigt som du får följa Stefan Zweigs liv får du en fantastisk historielektion och inblick i världen av igår samtidigt som du kanske lättare kan greppa  ”förödelsens vidd” efter Hitlers framfart. Hur nazisterna utplånade ”en hel kultur, som senare generationer inte kunde bygga vidare på”.

För att livet ska bli något mer uthärdligt bör man tro på under

av Cordelia Edvardson har följt Skatan ett bra tag nu …

Foer-att-livet-ska-bli-naagot-mera-uthaerdligt-boer-man-tro-paa-under

Det är en postumt utgiven bok med ett urval av hennes senare krönikor i Svenska Dagbladet.

Skatan skulle i princip vilja citera hela boken … det är svårt att välja … men uppmanar er istället att själva läsa den.

Hon valde  i stället ett citat … inte ur Cordelia Edvardsons bok alltså, men om  den och hennes storhet som Skatan saxat  från en recension  skriven i SvD av Karin Olsson, kulturchef på Expressen:

Kanske är det hennes förmåga till komplexitet som ger den air av vishet som inte direkt är någon dussinvara i krönikespalter. Hon skämtar om de renläriga och bigotta, samtidigt som hon ödmjukt skriver om sin personliga fromhet. Hon står upp för Israels rätt att försvara sig mot Hamas raketer, samtidigt som hon fördömer den måttlösa israeliska vedergällningen.

Cordelia Edvardsons storhet ligger också i temperamentet. Humorn tätt intill svärtan som hon försökte att hålla på behörigt avstånd, enligt Kafkas devis om att icke förtvivla.

En förebild av rang

var och förblir Cordelia Edvardson …

I Aftonbladet har Donald Boström skrivit en fin runa över Cordelia Edvardson som han avslutar så här:

Cordelia Edvardssons död är en oerhörd förlust för svensk journalistik. Och det må låta som en kliché, men i det här fallet kan man verkligen prata om en förlust.

Efter henne uppstår ett riktigt tomrum.

Cordelia Edvardson var en av de få man kunde tro på och lita på.

Läs den!

Ofattbart … obegripligt … Cordelia Edvardson är död …

Skatan saknar ord … för det finns inga ord …

Foto: Dan Hansson

En människa … en liten STOR människa är död …  en människa som givit Skatan så mycket.

Hopp, perspektiv, klarspråk, råd  …

Lyd ett gott råd: att med uppmärksam blick ta in de små tingen. Och de små barnen, kan, alldeles gratis, locka fram ett leende. Det kan lätta bördan att vara människa – för ett ögonblick. (Cordelia Edvardson, Vår uppgift är att vara människor)

och

I filmen ”Flickan från Auschwitz” summerar hon, med blicken rakt in i kameran:

–Man måste bry sig, annars dör man.

Cordelia Edvardson var den som brydde sig, fram till sista andetaget. (Karin Thunberg, krönikör och skribent i SvD)

För flera dagar sedan skulle Skatan givit sig hen … nej hän åt nedan …

Ja, för en hel vecka sedan  … om hon ska vara noga.

Och det ska man ju vara.

Skatan läste Cordelia Edvardsons* kolumn i SvD den 27 mars och MÅSTE bara citera och hålla med och tycka och sent omsider ändå nudda vid den animerade debatten om ”hen” … ni vet.

Den debatten har väl inte undgått någon.

Det enda Skatan gjort hittills var en kommentar hos Mymlan som diskuterade ordet i en av sina kolumner.

Allt  började med en sagobok ... Kivi & Monsterhund av Jesper Lundqvist och Bettina Johansson.

Debatten om hen alltså.

Och själva debatten  … tycker Skatan … blev sedan något missriktad.

Genuspolitisk … om man så säger.

Hund!” tjuter Kivi. ”Ge mig en hund!
Annars sover jag inte en blund!”
Mappor och pammor och morbroster Jin,
en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin,
små parvelpysor och storebröstrar;
alla står de runt sängen och tröstar
och visslar och tisslar och säger jovisst,
någon gång möjligen, nästan helt visst,
ska hen få en hund, kan de halvt säkert lova
– men bara om Kivi nu själv lovar sova.

Som ni ser är det inte bara hen, Kivi,  som figurerar i rimberättelsen utan mappor och pammor och morbroster och marfor … Det är många begrepp som ställs på sin spets  för en unge  och som man kan fundera tillsammans kring.

Inte bara ”hen”.

Och den diskussionen  och såna funderingar är väl inte helt fel …

Men som sedan diskussionen om hen har utvecklats måste Skatan instämma i Cordelia Edvardsons rubrik i papperstidningen

”Måtte jag ha dina bekymmer”

/…/ Därmed anländer vi vid dagens snackis: han, hon eller hen. Bland alla onödiga ingrepp i språkets anatomi tar ersättandet av han eller hon med hen nog priset. När skall ”hen” fylla en vettig funktion?

/…/ När genusmedvetna föräldrar retade sig på att personalen på deras barns dagis hejar på barnen med ”kom killar!” respektive ”hej tjejer!” tänker jag på ett uttryck som berlinaren med godmodig ironi använder när någon gnäller över obetydligheter: ”Deine Sorgen möcht ich haben” (Måtte jag ha dina bekymmer).

Den medfödda könstillhörigheten kommer knappast att manipuleras med språkliga egendomligheter, eller genom att en pojke får en docka i famnen, medan en flicka prackas på en leksaksbil. Pojken kommer i alla fall att växa upp till man, medan flickan blir till kvinna. Vilka sexuella preferenser de kommer att få har inte ett dugg att göra med dagisfrökens genusfostran. En homosexuell man vill vara en man, som har sex med andra män. Detsamma gäller förstås en lesbisk kvinna som vill vara kvinna, fastän hon föredrar att ha sex med kvinnor. (Givetvis finns det, mycket få, personer som sexuellt fötts i ”fel” kropp, men det är inte dem debatten gäller.)

Den gode och kloke fader Freud har satt upp tre mål som alla människor förr eller senare måste acceptera:

1. Det förhållandet att man är liten i förhållande till de vuxna, de stora.

2. Att det finns ett kön som man själv tillhör, och andra som tillhör ett annat kön.

3. Insikten om vår dödlighet. Att vi alla, utan undantag, måste dö, fastän ingen vet dagen eller stunden, kan ge ångest, men också tröst. Döden blir till vår mänsklighets sigill.

Så sant som det var sagt … så sant så sant sååå … tycker Skatan och ska nu gå ut till hen Mannen där ute i köket. Skatan tror att hen har dukat fram till kvällsmat … det känns i luften 🙂

* En av alla kloka kvinnor som Skatan beundrar sååå  …

Ja visst ja …

Precis idag … för några minuter sedan fick Skatan den där avgörande knuffen …

Det var ingen slump … mycket har fört henne framot mot just denna insikt som idag formuleras så bra av Cordelia Edvardson i Svd.

Vår uppgift är att vara människor

… ”Vi tycks ha glömt bort att både sorg och smärta hör till våra livsbetingelser.” … skriver hon

och  vad sant det ääär … det vet ju Skatan  … ju …

Ja visst ja …

Skatan är ingen robot … hon är en människa av kött och blod (ja … halvt fågel då om man skall vara noga)  som lever och  känner och tänker och mår bra och  mår dåligt och är glad och är ledsen, är rädd och är frimodig … och lever, lever, lever …

Här och nu.

Ida, äldst i barnbarnskaran

och så … Johanna … tvåan …

Karl Axel har klättrat opp … på  bergets topp

Cordelia Edvardson avslutar sina tankar med ett gott råd:

”Lyd ett gott råd: att med uppmärksam blick ta in de små tingen. Och de små barnen, kan, alldeles gratis, locka fram ett leende. Det kan lätta bördan att vara människa – för ett ögonblick.”

Agnes i mormors fotspår  🙂 … beredd att flyga …

… och sist men inte minst i barnbarnsraddan … AIK … Alice

”Det är synd om människorna” … säger guden Indras dotter i August Strindbergs Ett drömspel ..

Om och om igen …

Ja det är det. Det är tufft …

men  underbart att vara människa

Från och med nu skall det bli Skatans allt överskuggande uppgift att klara av … att vara just det.

En riktig människa.

Israel och Ship to Gaza

– Ett fullständigt oacceptabelt israeliskt övervåld på internationellt vatten,

deklarerade  utrikesminister Carl Bildt när han igår uttalade sig i Lund.

Vad man än tycker om Ship to Gaza är det en katastrof, en sorgens dag också  för  de många israeler och judar som är kritiska till ockupationen och som nu med fasa får ”se på” hur deras regering med sina militärer genom    ö v e r v å l d   reagerat mot den provokation Israel  anser Ship to Gaza  har framhärdat med.

Våldet kommer att trappas upp … om inte alla besinnar sig …

Blodet från de döda aktivisterna kan inte tvättas bort,

… skrev Cordelia Edvardson i SvD igår.

Alldeles klart är att det israeliska ingripandet är oförenligt med den internationella rätten genom att det skedde på internationellt vatten.

Låt mig också säga att jag känner en betydande oro för att det israeliska övervåldet i dag spelar extremister i olika läger i händerna.

Vi har anledning att ta avstånd från varje användning av våld och uppmana till politisk dialog och politisk konfliktlösning.” 

… skriver  Carl Bildt i sin egen blogg  Alla dessa dagar

Men trots Carl Bildts uppmaning är det nog många med mig som befarar det värsta …

Våld föder våld …

Storsint

Idag har jag stött på storsintheten … betraktelse över den hos Soldansare … och …

också Storsintheten  med stort S i praktiken.

davidson_412741b

(Cordelia Edvardson Foto: Davidson, SvD)

Cordelia Edvardson har fått en orden, den tyska förtjänstorden Bundesverdienstkruez 1. Klasse och det skrivs naturligtvis om det i SvD.

Hon tog med tvekan emot den här utmärkelsen och förklarar varför …  ”Det förflutna och minnena från koncentrationslägret Auschwitz tränger sig på.”

– Men jag vill se det inte bara som en hedersbetygelse för mig, utan också för dem som inte längre kan hedras.

–Som författare och reporter har jag försökt beskriva det förflutna som ju aldrig upphör. Nej, det fanns inte och kommer inte att finnas någon Stunde Null. Historien kan inte klippas av vid en viss punkt, bara genom att man kastar ut några fruktansvärda år. Historien är också den kommande generationens arv, men inte som skuld utan som ansvar, säger Cordelia Edvardson.

Själv är ju Skatan ett stort fan av Cordelia Edwardson, hennes civilkurage, hennes skrivkonst … ja av Cordelias mod och och just det ja …  Storsinthet.

Grattis till hedersbetygelsen  och jag niger av verklig beundran över din stosinthet, Cordelia.