”Vi skulle slippa ligga anhöriga till last”…

… skriver Cordelia Edvarsson i sin kolumn i Svd idag..

Skatan läste också det inlägg av Elise Claeson som Cordelia (jag använder hennes fina förnamn… bara för känslan att ja.. använda det… Cordelia)… Nåväl… Elise menar att familjen, anhöriga till de gamla på äldreboenden skulle  t v i n g a s  helt enkelt att ”delta” i vården…  och när jag läste detta… rös jag… precis som Cordelia.

PAPPA_~1

Föreståndare för alla äldreboenden, ring barn och
anhöriga och kräv att de besöker sina gamla släktingar,
tar ut dem på promenad och deltar i vården.
Kräv inte bara mer personal

Själva har jag glädjen att tillhöra en familj som värnar om varandra… som helt ”frivilligt” besöker vår gamla pappa, morfar, farfar…ja, helt frivilligt och ”hjälper till med än det ena än det andra” (mest Syster Yster)…  Vi  tycker oss t o m få något tillbaka…och… att det man ger… det får man tillbaka…  Nu är han en ”alert” herre men det har ju egentligen inte med saken att göra…  om frågan om anhöriga skall t v i n g a s  att delta mer i vården av sina gamla… det” förslaget” är verkligen mer än skrämmande…

Men i Uppdrag granskning vågade ingen fackpamp, minister eller expert kräva något av oss barn.Vi ska ju jobba och betala skatt – för att finansiera äldreomsorgen. Men är livets mening att fixa budgeten – borde det inte vara att leva i gemenskap med andra? Kan dessa meningsfullheter förenas, i ett upprop till anhöriguppror?

Föreståndare för alla äldreboenden, ring barn och anhöriga och kräv att de besöker sina gamla släktingar, tar ut dem på promenad och deltar i vården.”… tycker Elise Claeson i sin kolumn den 25 maj 2009 i SvD. 

Kräv inte bara mer personal” (Elise Claeson)

Jag får gåshus när jag läser detta”… skriver Cordelia och det får sannerligen jag också…

Vi skall verkligen kunna få åldras ”i den trygga förvissningen att inte bli beroende av våra anhörigas goda vilja”. 

Alla familjer är inte solskensfamiljer… alla gillar inte sitt ursprung… sina fäder och mödrar… Det kan finnas djupa sår i det fördolda… med hämndkänslor etc etc… som då kan ”släppas loss” på försvarslösa gamla… 

Så jag håller med Cordelia och Göran Rosenberg i DN… att införa Obligatorisk Samhällstjänst i stället för den frivilliga värnplikten… och bevare oss från den Obligatoriska Äldeomsorgstjänsten, som Elise Claeson föreslår… 

Jag kan t o m tänka mig att betala mer ”riktad” skatt… just för att kunna ”kräva” mer personal…

om det är det som skulle behövas för en bra äldreomsorg… och slippa ligga anhöriga till last…