Skadad försändelse

Skatan fick ett brev från Posten.

Brev I

I brevet låg ett brev  … frankerat med två frimärken.

Brev

Men inte poststämplat.

Och  tomt.

Det var uppbrutet i ena hörnet.

Och hade ingen avsändare.

Känner du igen brevet … att du skickat det till Skatan och vad det i så fall innehöll  som var så begärligt … hör av dig!

Det är inte ofta som Skatan får ”riktiga” brev  (utom räkningar försås) och hon vill gärna tacka för det.

Hon blev  i alla fall glad för brevet som hon inte fick …

Brevhemligheten = mejlhemligheten … eller?

Vad som förvånat Skatan är hur Aftonbladet har fått tag på mejl-korrespondensen mellan Göran Malmqvist och Per Wästberg i den här översättningshärvan med Li Li.

INGEN (vad Skatan sett i alla fall) tycker att det är anmärkningsvärt.

Och vem som har ”rätt” eller ”fel” har inte heller Skatan en aaaning om. Hon är inte insatt i översättningarnas mysterium.

Det är bara så lågt … allt det här är bara så vulgääärt …

Tycker i alla fall Skatan.

Att ”paddorna” Malmqvist och Wästberg reagerade över dikten tycker Skatan inte  är så konstigt. Den lär ju ha dykt  upp bara en vecka efter Göran Malmqvists ”påhopp” på felen i Li Lis översättningar. Båda har ju gift sig med betydligt yngre kvinnor.

Som om det skulle vara ett brott att gifta sig med en ”padda” och ha relevans i en meningsskiljaktighet om översättningen av  … i det här fallet  … Tomas Tranströmers dikter.