Göran Malmqvist beklagar

breven till Li Li och att han drog in Per Wästberg och Akademins rykte i översättningsfejden som gick alldeles överstyr… men ger sig inte i sakfrågan: Li Li är en medioker översättare … om inte dålig, tycker alltså Malmqvist.

”Li Li (…) angrep mig genom att publicera tre dikter, av vilka den andra bestod i en utomordentligt vidrig nidvisa om min hustru, som Aftonbladet redan har publicerat. Denna nidvisa, som Li Li föredrog i Shanghais kaffehus, gjorde mig ursinnig. Ett ursinne är svårt att bemästra: jag beklagar uppriktigt att jag i brev till både Li Li och hans hustru använde ett språk, som jag annars aldrig brukar använda”, förklarar Malmqvist i brevet till DN.se.

Göran Malmqvist beklagar även att hans fejd med Li Li kan ha skadat Svenska Akademien liksom vännen Per Wästbergs anseende, som i ett svar till Malmqvist gav sitt ”godkännande” till att förgöra poeten. Men Malmqvists kritik mot Li Li:s översättningar står fast.

”En översättare som inte är beredd att axla sitt dubbla ansvar bör ägna sig åt någon annan syssla än översättande”, skriver han.

Och Peter Englund påminner i akademibloggen om att det här har Svenska Akademin inget med att göra … det är synnerligen privat … och tar givetvis avstånd ifrån det hela.

Han jämför det med ett krogslagsmål … inte så dum jämförelse faktiskt  … (järnrören blev till ord och ”slag under bältet)

Detta är alltså inte något som Svenska Akademien är inblandad i, ställer sig bakom, sysslar med, ursäktar eller försvarar.

Nu kanske det äntligen har blivit ett slut på den här ”(svamp)-soppan” …

455px-kantarell_iduns_kokbok

Göran Malmqvist förespråkar en mer bokstavstrogen översättning, medan Li Li har givit sig själv friare tyglar. Bland annat översatte poeten ordet ”kantarell” med ”karamell”, eftersom ”ingen i Kina vet vad en kantarell är för något”. (DN)

karamell

Brevhemligheten = mejlhemligheten … eller?

Vad som förvånat Skatan är hur Aftonbladet har fått tag på mejl-korrespondensen mellan Göran Malmqvist och Per Wästberg i den här översättningshärvan med Li Li.

INGEN (vad Skatan sett i alla fall) tycker att det är anmärkningsvärt.

Och vem som har ”rätt” eller ”fel” har inte heller Skatan en aaaning om. Hon är inte insatt i översättningarnas mysterium.

Det är bara så lågt … allt det här är bara så vulgääärt …

Tycker i alla fall Skatan.

Att ”paddorna” Malmqvist och Wästberg reagerade över dikten tycker Skatan inte  är så konstigt. Den lär ju ha dykt  upp bara en vecka efter Göran Malmqvists ”påhopp” på felen i Li Lis översättningar. Båda har ju gift sig med betydligt yngre kvinnor.

Som om det skulle vara ett brott att gifta sig med en ”padda” och ha relevans i en meningsskiljaktighet om översättningen av  … i det här fallet  … Tomas Tranströmers dikter.

Kriget fortsätter att ventileras i Aftonbladet …

Svenska författare vill ”krossa och förgöra” kinesisk poet … låter rubriken i Aftonbladet och den är nog så dramatisk.

Det är alltså Göran Malmqvist  som vill ”krossa och förgöra” Li Li med benäget bistånd av Per Wästberg … i bråket som Skatan skrev om i morse

Bråk om Tranströmer

Allt har sin grund i att Göran Malmqvist och Li Li är oense om hur man ska översätta Nobelpristagaren Tomas Tranströmer till kinesiska.

Bland annat har Li Li bytt ut ordet kantarell mot karamell – något som upprör Malmqvist.

Bråket började i oktober när Göran Malmqvist var i Kina på en PR-turné för sin nya tolkning av tre Tranströmer-verk, rapporterar SvD.

I möte med pressen gick Malmqvist till angrepp mot tidigare översättningar av Tranströmer gjorda av Li Li.

En tid senare publicerade Li Li ett svar på kritiken på sin blogg där han ifrågasatte påhoppet. En vecka senare skriver Li Li en dikt på sin blogg som handlar om en kvinna som gift sig med en 40 år äldre man.

Göran Malmqvist tolkar dikten som ett påhopp på hans fru – som är 43 år yngre än honom.

”Åldersskillnaden er emellan är över fyrtio år. Åt honom, ära och social ställning, åt dig intellekt och ärelystnad. Men vilken disciplin krävs inte för att varje dag tåla att din veka hud utsätts för en paddas bett”.

Li Li fortsätter sin dikt:

”Visst du är lyckligare än en hora på en nattklubb. Men hororna är oskyldigare än du – de tjänar sitt uppehälle som horor, särar på låren: Kom nu, padda, men plocka fram pengarna först”.

(Karin Östman, Leo Lagercrantz)

Beklämmande … och det här ska vara ”bildade” människor.

Men känslorna kan väl rusa iväg hos sådana också förstås.

Karin Östman och Leo Lagercrantz har oneklingen tagit Li Li i försvar som ”underdog” mot de två akademiledamöterna. Fast nog skulle Skatan bli förbannad över den där dikten och känna att den var riktad mot just henne  om hon varit  i Göarn Malmqvists ställe.

Det var ju helt uppenbart.

Uj uj uj uj …

Krigsrubrik på kultursidan

mötte Skatan idag när hon slog upp dagens SvD

IMG_8513

Det är akademiledamoten Göran Malmqvist och poeten Li Li som krigar och kastar skit på varandra.

Och det går  sannerligen vilt till.

Rena rama pajkastningen …

Hur  Nobelpristagaren Tomas Tranströmer  ska översättas och tolkas till kinesiska är vad det hela handlar om.

Bråket började i oktober i år, då Malmqvist var på besök i Kina, bland annat för att lansera sin nya tolkning av Tranströmers ”Sorgegondolen”, ”Den stora gåtan” samt den självbiografiska essän ”Minnena ser mig”. Böckerna publicerades av ett förlag i Shanghai, och under ett möte med pressen förklarade Malmqvist att tidigare översättningar tyvärr hade många fel. (Ricki Neuman i SvD)

Och Li Li svarade med besked.

Han kallar Malmqvist för ”en skata som skiter på mitt huvud”  i en dikt i sin blogg och fortsätter med ännu en dikt när han attackerar Malmqvists hustru, Chen Wenfen …

som av Li anklagas för att vara ”smart och ambitiös”, ha gift sig till ”position”, och bara sitter och väntar på att ”den gamla tjuren ska dö”.

Malmqvist går till motattack med ett inlägg på sin hustrus blogg …

Han kallar Li ”en elakhjärtad person”, förutom att han är ”en dålig poet och en ännu sämre översättare”. Sedan går Malmqvist över till att börja förteckna de 136 fel som han anser att Li har gjort sig skyldig till. Bland annat har han översatt ordet kantarell till karamell.

”Byt yrke!” är sinologens kärva uppmaning till Li Li.

Nu kan inte Skatan säga så mycket om vem som har ”rätt” och vem som har ”fel” i den här striden eftersom hon inte behärskar kinesiska.  Men att Li Li använder skatan (i och för sig inte Skatan) som fågeln i  en nedsättande bemärkelse när det finns så många andra fåglar i vår Herres hage att välja mellan väger inte till Li Lis fördel. I väst är visserligen skatan en sorgens fågel och tjuvaktig och allmänt opålitlig men i öst anses den ju vara en balanserad fågel.
***
Skatan är ofta starkt knuten till mänsklig bebyggelse, en så kallad kulturföljare (Skatans kursivering), och uppträder både i städer och på landsbygden. Den häckar också i kustområden. Skatan är allätare och ses ofta proviantera på marken. Den äter både animalisk och vegetarisk föda under hela året.
I Kina (鹊 què) och Japan ses skatan som ett lyckobud, som särskilt tillkännager en glädjande tilldragelse, oftast en födelse eller ett besök.
På grund av sin svartvita fjäderdräkt har den setts som en symbol för yin och yang. I Korea äras skatan som nationaldjur och som lyckobringare. I berättelser representerar den de svaga och värnlösa.  (Wikipedia)
Kriget mellan Göran Malmqvist och Li Li  har förmodligen sin grund i deras helt olika sätt att se på vad en översättning innebär.

Enligt Göran Malmqvist är ”den idealiske översättaren en skicklig hantverkare med stor respekt för sitt arbete”, under det att Li Li inte ser det som avgörande att vara bokstavstrogen, utan det viktiga är istället att förstå den nationella mentaliteten hos mottagarna, göra innovationer i texten, så att läsarna verkligen kan uppleva det som åsyftas. (Ricki Neuman)

Men en sak tror Skatan ändå inte Tomas Tranströmer skulle bli så glad för … att hans noga valda ord ”kantarell” översattes till ”karamell” av Li Li … ”så att läsarna verkligen kan uppleva det som åsyftas” …

Inte samma smak liksom … inte tillnärmelsevis samma sak liksom …

och att använda skatan som en skitande fågel i sitt utbrott mot Göran Malmqvist vittnar också om att Li Li kanske inte kan förmedla innebörden ”så att läsarna verkligen kan uppleva det som åsyftas”.