Göran Malmqvist beklagar

breven till Li Li och att han drog in Per Wästberg och Akademins rykte i översättningsfejden som gick alldeles överstyr… men ger sig inte i sakfrågan: Li Li är en medioker översättare … om inte dålig, tycker alltså Malmqvist.

”Li Li (…) angrep mig genom att publicera tre dikter, av vilka den andra bestod i en utomordentligt vidrig nidvisa om min hustru, som Aftonbladet redan har publicerat. Denna nidvisa, som Li Li föredrog i Shanghais kaffehus, gjorde mig ursinnig. Ett ursinne är svårt att bemästra: jag beklagar uppriktigt att jag i brev till både Li Li och hans hustru använde ett språk, som jag annars aldrig brukar använda”, förklarar Malmqvist i brevet till DN.se.

Göran Malmqvist beklagar även att hans fejd med Li Li kan ha skadat Svenska Akademien liksom vännen Per Wästbergs anseende, som i ett svar till Malmqvist gav sitt ”godkännande” till att förgöra poeten. Men Malmqvists kritik mot Li Li:s översättningar står fast.

”En översättare som inte är beredd att axla sitt dubbla ansvar bör ägna sig åt någon annan syssla än översättande”, skriver han.

Och Peter Englund påminner i akademibloggen om att det här har Svenska Akademin inget med att göra … det är synnerligen privat … och tar givetvis avstånd ifrån det hela.

Han jämför det med ett krogslagsmål … inte så dum jämförelse faktiskt  … (järnrören blev till ord och ”slag under bältet)

Detta är alltså inte något som Svenska Akademien är inblandad i, ställer sig bakom, sysslar med, ursäktar eller försvarar.

Nu kanske det äntligen har blivit ett slut på den här ”(svamp)-soppan” …

455px-kantarell_iduns_kokbok

Göran Malmqvist förespråkar en mer bokstavstrogen översättning, medan Li Li har givit sig själv friare tyglar. Bland annat översatte poeten ordet ”kantarell” med ”karamell”, eftersom ”ingen i Kina vet vad en kantarell är för något”. (DN)

karamell

Brevhemligheten = mejlhemligheten … eller?

Vad som förvånat Skatan är hur Aftonbladet har fått tag på mejl-korrespondensen mellan Göran Malmqvist och Per Wästberg i den här översättningshärvan med Li Li.

INGEN (vad Skatan sett i alla fall) tycker att det är anmärkningsvärt.

Och vem som har ”rätt” eller ”fel” har inte heller Skatan en aaaning om. Hon är inte insatt i översättningarnas mysterium.

Det är bara så lågt … allt det här är bara så vulgääärt …

Tycker i alla fall Skatan.

Att ”paddorna” Malmqvist och Wästberg reagerade över dikten tycker Skatan inte  är så konstigt. Den lär ju ha dykt  upp bara en vecka efter Göran Malmqvists ”påhopp” på felen i Li Lis översättningar. Båda har ju gift sig med betydligt yngre kvinnor.

Som om det skulle vara ett brott att gifta sig med en ”padda” och ha relevans i en meningsskiljaktighet om översättningen av  … i det här fallet  … Tomas Tranströmers dikter.

Kriget fortsätter att ventileras i Aftonbladet …

Svenska författare vill ”krossa och förgöra” kinesisk poet … låter rubriken i Aftonbladet och den är nog så dramatisk.

Det är alltså Göran Malmqvist  som vill ”krossa och förgöra” Li Li med benäget bistånd av Per Wästberg … i bråket som Skatan skrev om i morse

Bråk om Tranströmer

Allt har sin grund i att Göran Malmqvist och Li Li är oense om hur man ska översätta Nobelpristagaren Tomas Tranströmer till kinesiska.

Bland annat har Li Li bytt ut ordet kantarell mot karamell – något som upprör Malmqvist.

Bråket började i oktober när Göran Malmqvist var i Kina på en PR-turné för sin nya tolkning av tre Tranströmer-verk, rapporterar SvD.

I möte med pressen gick Malmqvist till angrepp mot tidigare översättningar av Tranströmer gjorda av Li Li.

En tid senare publicerade Li Li ett svar på kritiken på sin blogg där han ifrågasatte påhoppet. En vecka senare skriver Li Li en dikt på sin blogg som handlar om en kvinna som gift sig med en 40 år äldre man.

Göran Malmqvist tolkar dikten som ett påhopp på hans fru – som är 43 år yngre än honom.

”Åldersskillnaden er emellan är över fyrtio år. Åt honom, ära och social ställning, åt dig intellekt och ärelystnad. Men vilken disciplin krävs inte för att varje dag tåla att din veka hud utsätts för en paddas bett”.

Li Li fortsätter sin dikt:

”Visst du är lyckligare än en hora på en nattklubb. Men hororna är oskyldigare än du – de tjänar sitt uppehälle som horor, särar på låren: Kom nu, padda, men plocka fram pengarna först”.

(Karin Östman, Leo Lagercrantz)

Beklämmande … och det här ska vara ”bildade” människor.

Men känslorna kan väl rusa iväg hos sådana också förstås.

Karin Östman och Leo Lagercrantz har oneklingen tagit Li Li i försvar som ”underdog” mot de två akademiledamöterna. Fast nog skulle Skatan bli förbannad över den där dikten och känna att den var riktad mot just henne  om hon varit  i Göarn Malmqvists ställe.

Det var ju helt uppenbart.

Uj uj uj uj …